luxcity q7 Đánh giá căn hộ Luxcity Quận 7 có nên mua hay không?...